• OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS
 • OBJECTES SINGULARS

OBJECTES SINGULARS

Peces de gran impacte visual, que deixen de ser un complement i es converteixen en protagonistes.

Vestim les parets de llars, oficines, recepcions i tot tipus d'interiors.

El resultat són objectes originals, de disseny avantguardista i gran qualitat, produïts de forma artesanal aplicant tècniques innovadores.